آتناطب شیراز 


• پیشرفته ترین کلینیک فیزیوتراپی طرف قرارداد بانک مرکزی


• کلینیک فیزیوتراپی با مدرن ترین تجهیزات ، طرف قرارداد بانک تجارت ، بانک صادرات ، بانک ملت ، بانک ملی


• مجهزترین کلینیک فیزوتراپی طرف قرارداد بانک مسکن ، بانک توسعه صادرات ، بانک صنعت و معدن


• مجهزترین کلینیک فیزیوتراپی دارای دستگاه های شاک ویو ، لیزرپرتوان ، لیزر کم توان ، دیاترمی پیشرفته ، اولتراسوند ، مگنت ، تراکشن دیجیتال و هوشمند ستون فقرات ، دستگاه های توانبخشی عروق ، طرف قرارداد با بانک مرکزی ، بانک تجارت ، بانک صادرات ، بانک ملت ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک توسعه صادرات ، بانک صنعت و معدن


• پیشرفته ترین کلینیک فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه های آسیا ، سینا ، میهن ، بیمه رازی ، آتیه سازان حافظ ، بیمه ما ، بیمه کارآفرین ، بیمه کوثر ، نیروهای مسلح ، بیمه دانا ، بیمه ایران


• مجهزترین کلینیک فیزیوتراپی برای کارکنان محترم وزارت نیرو با پرداخت کمترین فرانشیز

 

• فیزیوتراپی طرف قرارداد با بیمه ایران، ویزیت متخصص ارتوپدی و مغز و اعصاب طرف قرارداد با بیمه ایران، نوار عصب و عضله طرف قرارداد با بیمه ایران


• پیشرفته ترین کلینیک کاردرمانی ، گفتار درمانی ، نوروفیدبک طرف قرارداد با بانک مرکزی ، بانک تجارت ، بانک صادرات ، بانک ملت ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک توسعه صادرات ، بانک صنعت و معدن


• مجهزترین کلینیک ارتوپدی فنی ، ساخت انواع ارتزها و پروتز ها ، اندام های مصنوعی پیشرفته و هوشمند، کفش های طبی و کفش های مخصوص افراد دیابتی ، طرف قرارداد با بانک مرکزی ، بانک تجارت ، بانک صادرات ، بانک ملت ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک توسعه صادرات ، بانک صنعت و معدن ، بیمه های تکمیلی ، بیمه آسیا ، بیمه سینا ، بیمه کارآفرین ، بیمه میهن ، بیمه رازی ، بیمه کوثر ، بیمه ایران ، بیمه دانا


• کلینیک پای دیابتی مجهز به دستگاه های کامپیوتری اندازه گیری فشارهای کف پا ( فوت اسکن ) در حالت ایستاده و راه رفتن ، ساخت کفش و کفی مناسب برای جلوگیری از ایجاد زخم در پای دیابتی و بهبود زخم در افراد مبتلا ، طرف قرارداد با بانک مرکزی ، بانک تجارت ، بانک صادرات ، بانک ملت ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک توسعه صادرات ، بانک صنعت و معدن


• پیشرفته ترین و مجهزترین کلینیک ارتوپدی فنی جهت ساخت پروتزهای دست ها و پا ها ، اندام های مصنوعی الکترونیکی و هوشمند ، پروتزهای ورزشی با بهترین متریال از کشورهای آلمان ، انگلیس و آمریکا ، تحت نظر متخصصین فارغ التحصیل از دانشگاه های ایران و اروپا ، دارای گواهینامه مهارت از کشورهای آلمان ، ایسلند ، انگلیس ، طرف قرارداد با بیمه بانک ملت ، بانک تجارت ، بانک صادرات ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک مرکزی ، بانک توسعه صادرات ، بانک صنعت و معدن


• پیشرفته ترین دستگاه ها در بهبود گردش خون پای دیابتی ، بهبود ورم در بیماری لنف ادم ، بهبود درد در بیماران نوروپاتی ، طرف قرارداد با بیمه بانک ها ، بیمه سینا ، بیمه آسیا ، بیمه میهن ، بیمه دانا ، بیمه ایران
کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی جهت بیماران سکته مغزی ، ضربه مغزی ، ضایعات نخاعی ، لکنت ، طرف قرارداد با بیمه بانک مرکزی ، بانک تجارت ، بانک صادرات ، بانک ملت ، بانک مسکن ، بانک توسعه صادرات ، بانک صنعت و معدن ، بیمه آسیا ، بیمه سینا ، بیمه میهن ، بیمه ایران


• مجهزترین کلینیک ساخت اندام های مصنوعی پیشرفته و توانبخشی بیمار تا مرحله کامل راه رفتن توسط تیم توانبخشی مجرب شامل متخصص ارتوپدی ، متخصص ارتوپدی فنی ، فیزیوتراپ ، کاردرمان ، متخصص طب ورزش ، طرف قرارداد با بیمه بانک مرکزی ، بانک ملت ، بانک صادرات ، بانک تجارت ، بانک مسکن و بیمه های خصوصی


• کلینیک پا ، تشخیص و درمان ناهنجاریهای پا توسط تیم پزشکی و توانبخشی ، طرف قرارداد با بیمه بانک ها و بیمه های خصوصی ، مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های فوت اسکن استاتیک و داینامیک


• کلینیک ارزیابی کودکان ، تشخیص و درمان ناهنجاریهای استخوانی مادرزادی توسط پیشرفته ترین دستگاه های ارزیابی بیومکانیک اندام ها و مفاصل ، طرف قرارداد با بیمه بانک ها و بیمه های خصوصی


• کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی ، نوار عصب و عضله ، مانیپولاسیون ، درمانهای دستی توسط تیم توانبخشی طرف قرارداد با بیمه بانک ها و بیمه های خصوصی


• درمان بدون جراحی مشکلات ستون فقرات ، دیسک کمر ، دیسک گردن ، گودی کمر ، گوژپشتی( کایفوز ) ، انحراف جانبی ستون فقرات ( اسکولیوز ) توسط پیشرفته ترین دستگاه های تراکشن دیجیتال و هوشمند ، طرف قرارداد با بیمه بانک مرکزی ، بانک ملت ، بانک تجارت ، بانک صادرات ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک توسعه صادرات ، بیمه سینا ، بیمه آسیا ، بیمه میهن ، بیمه کوثر ، بیمه رازی ، بیمه دانا ، بیمه ایران


• درمان اختلالات تمرکز ، اختلالات خواب ، اختلال حواس با نوروفیدبک ، طرف قرارداد با بیمه بانک ها


• درمان بی اختیاری ادرار ، تقویت عضلات لگن با دستگاه های پیشرفته ، طرف قرارداد با بیمه بانک ها و بیمه های خصوصی


• نوار عصب و عضله طرف قرارداد با بانک مرکزی ، بانک ملی ، بانک ملت ، بانک صادرات ، بانک توسعه صادرات ، بانک تجارت

 

• نوار عصب و عضله ( EMG , NCV ) طرف قرارداد با بیمه سینا ، بیمه آسیا ، بیمه میهن ، بیمه دانا ، بیمه پارسیان ، بیمه کوثر ، بیمه رازی و