آتناطب شیراز 

 فیزیوتراپی یک روش درمانی است که ممکن است هنکامی که حرکت برای شما سخت است یا نمی توانید وظایف عملکردی خود را انجام دهید ، به آن نیاز پیدا کنید.فیزیوتراپی در کاهش درد به شما کمک خواهدکرد و موجب می شود عملکرد خود را دوباره به دست آورید. فیزیوتراپی به هرگونه درمان با استفاده از عوامل فیزیکی مثل ورزش، ماساژ و دیگر مدالیته های فیزیکی گفته می شود و در درمان بیماری ها و اختلالات عضلانی اسکلتی، نورولوژی،قلبی عروقی ، بعد از جراحی و … هرگونه اختلال حرکتی کاربرد دارد.
فیزیوتراپیست ابتدا بیمار را ارزیابی می کند و پس از معاینه و ارزیابی بیمار و تست های تشخیصی ، برطبق اهداف درمانی تعیین شده ،برنامه درمانی بیمار را مشخص می کند.
اهداف یک برنامه فیزیوتراپی شامل:
– کاهش درد، تورم و التهاب
– افزایش دامنه حرکتی
– افزایش قدرت، توان و تحمل عضله
– افزایش انعطاف و اتساع پذیری بافت
– بهبود حس عمقی، هماهنگی، و تعادل
– آموزش ورزش به بیمار
– آموزش روش های پیشگیری از بروز مجدد ضایعه