آتناطب شیراز 

ماساژ یکی از قدیمی ترین روش های درمان برای تسکین دردها و آلام بشری است که درطول قرن ها ، علاوه بر متون پزشکی، در رساله های ادبی، هنری و تاریخی نیز به کرات مورد اشاره قرار گرفته است..
هدف از ماساژ تولید اثرات درمانی برروی بافت های عصبی، عضلانی و دستگاه تنفسی بدن و گردش موضعی و عمومی خون و لنف می باشد.
تاکنون وسایل مکانیکی بسیاری برای انجام ماساژ طراحی و ساخته شده است، اما هیچکدام از آن ها نتوانسته است جانشین خوبی برای دست های حساس و ماهر تراپیست برای مانیپولاسیون بافت های نرم بدن باشد. درحقیقت تراپیست با کمک گرفتن از دانش های آناتومی، فیزیولوژی و پاتولوژی بافت های مورد درمان و با استفاده از دست های حساس خویش و با مشاهده دقیق ناحیه تحت درمان قادر است کلیه ی واکنش های بدن نسبت به درمان را زیرنظر داشته و بسته به موارد احتیاج مانورهای درمانی را تغییر بدهد.
baby-massage download 16)
از اثرات درمانی ماساژ  می توان به
ایجاد ریلکسیشن
اثرات سودمند روانی
اثر بر روی گردش خون
کاهش ادم
کاهش درد
کاهش چسبندگی های بافتی
و

اشاره کرد.
بنابراین می توان گفت که “ماساژ” یک روش علمی است برای درمان بعضی بیماری ها که توسط حرکات دقیق  و منظم دست ها صورت می پذیرد و هدف از انجام آن ایجاد تأثیر برروی اعصاب ، عضلات، سیستم تنفسی، گردش موضعی و عمومی خون و لنف می باشد.
تکنیک ها و حرکات ماساژ براساس جهت حرکت، میزان فشار وارده،قسمتی از دست که تکنیک را انجام می دهد، نوع حرکت اصلی بافت به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند:
– Petrissage
– Kneading
– Friction
– Stroking and Efflaurage